Postovi

Crtopisov zabavnik #10

Slika
Maja S. 11 god., Opatija Lukas K. 11 god., Opatija  Leon K., 9 god., Rijeka  Maja S. 11 god., Opatija  Lucija Z., 11 god., Rijeka  Imanuel K., 8 god., Rijeka  Imanuel K., 8 god., Rijeka Dora K., 10 god., Rijeka
Strip sa likovima iz igrice.  Katarina S., 10 god., Rijeka  Dora K., 10 god., Rijeka
Lik iz igrice.  Matija Ć., 9 god., Opatija  Maja S. 11 god., Opatija
Skica.  Lukas K. 10 god., Opatija  Lara Z., 11 god., Rijeka  Andrija T. 7 god., Opatija

Crtopisov zabavnik #9 - Božićno izdanje

Slika
Lukas K. 10 god., Opatija  Dora K., 10 god., Rijeka Lucija Z., 10 god., Rijeka  Karlo Š., 7 god., Rijeka
Lik iz crtanog filma. Dora K., 10 god., Rijeka  Imanuel K., 8 god., Rijeka Katarina S., 9 god., Rijeka Antonio K., 9 god., Opatija
Prvi strip.
Dora L. 10 god., Opatija
Nastavak iz prošlog broja. Katarina S., 9 god., Rijeka
Mali princ. Nastavak iz prošlog broja. Lovro M., 8 god., Opatija
Prvi strip. Andrija T. 7 god., Opatija
Prvi strip. Druga tabla. Katarina S., 9 god., Rijeka Lukas K. 10 god., Opatija Lucija Z., 10 god., Rijeka Lukas K. 10 god., Opatija Marko Ž., 8 god., Opatija
Prvi strip.