petak, 9. lipnja 2017.

Crtopisov zabavnik #10

 Maja S. 11 god. - Opatija
Lukas K. 11 god. - Opatija
 Leon K. 9 god. - Rijeka
 Maja S. 11 god. - Opatija
 Lucija Z. 11 god. - Rijeka
 Imanuel K. 8 god. - Rijeka
 Imanuel K. 8 god. - Rijeka
Dora K. 10 god. - Rijeka
Strip sa likovima iz igrice.
 Katarina S. 10 god. - Rijeka
 Dora K. 10 god. - Rijeka
Lik iz igrice.
 Matija Ć. 9 god. - Opatija
 Maja S. 11 god. - Opatija
Skica.
 Lukas K. 10 god. - Opatija
 Lara Z. 11 god. - Rijeka
 Andrija T. 7 god. - Opatija
 Andrija T. 7 god. - Opatija
 Lucija Z. 11 god. - Rijeka
 Leon K. 9 god. - Rijeka
 Dora L. 10 god. - Opatija
 Lucija Z. 11 god. - Rijeka
  Katarina S. 10 god. - Rijeka
 Lucija Z. 11 god. - Rijeka
Lucija Z. 11 god. - Rijeka
-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-
Priloženi stripovi i crteži nastali su u sklopu opatijske i riječke Kreativne radionice stripa i ilustracije.
Svrha bloga je prvenstveno motivacijske prirode.
Radovi polaznika koji nisu predali crteže / stripove kao i radovi koji nisu dovršeni biti će objavljeni u idućem broju Crtopisovog zabavnika.

Do čitanja!
-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-