nedjelja, 5. kolovoza 2018.

Crtopisov zabavnik - Dvobroj, #13 / 14

Lucija Z. 12 god. - Rijeka
Kristina I. 9 god. - Rijeka
Kristina I. 9 god. - Rijeka
Maja M. 12 god. - Rijeka
Matija Ć. 9 god. - Opatija
Matija Ć. 9 god. - Opatija
Katarina S. 11 god. - Rijeka
Katarina S. 11 god. - Rijeka
Kristina I. 9 god. - Rijeka
Andrija T. 8 god. - Opatija
Maja M. 12 god. - Rijeka
Lucija Z. 11 god. - Rijeka
Lana B. 9 god. - Opatija

Maja S. 11 god. - Opatija
Vanja P. 12 god. - Opatija
Vanja P. 12 god. - Opatija
Maja M. 12 god. - Rijeka
Raul D. 10 god. - Opatija
Leon K. 11 god. - Rijeka

Dora L. 11 god. - Opatija
Mateo G. 11. god. crtao je baku sa naočalama i pojedine detalje  - Opatija
Imanuel K. 10 god. - Rijeka
Lucija Z. 12 god. - Rijeka
Lucija Z. 12 god. - Rijeka
Dora K. 12 god. - Rijeka
Leon K. 11 god. - Rijeka
Dora K. 12 god. - Rijeka
Niko Ž. 12 god. - Rijeka
Niko Ž. 12 god. - Rijeka
Lukas K. 11 god. - Opatija
Maja M. 11 god. - Rijeka
Matija Ć. 9 god. - Opatija
Matija Ć. 9 god. - Opatija
Matija Ć. 9 god. - Opatija
Leon K. 11 god. - Rijeka
Katarina S. 11 god. - Rijeka
Imanuel K. 9 god. - Rijeka
Maja M. 12 god. - Rijeka 
Kristina I. 9 god. - Rijeka
Matija Ć. 10 god. - Opatija
Matija Ć. 10 god. - Opatija
Matija Ć. 10 god. - Opatija
Dora K. 12 god. - Rijeka
Dora K. 12 god. - Rijeka
Kristina I. 9 god. - Rijeka
Kristina I. 9 god. - Rijeka
Katarina S. 11 god. - Rijeka
Lucija Z. 12 god. - Rijeka
-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-
Priloženi stripovi i crteži nastali su u sklopu opatijske i riječke Kreativne radionice stripa i ilustracije.

Svrha bloga je prvenstveno motivacijske prirode.

Radovi polaznika koji nisu predali crteže / stripove kao i radovi koji nisu dovršeni biti će objavljeni u idućem broju Crtopisovog zabavnika.

Objavljeni radovi ne odražavaju stavove voditelja radionice. Polaznici sami biraju teme koje će nacrtati.

Do čitanja!
-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-