petak, 8. prosinca 2017.

Crtopisov zabavnik - Dvobroj, #11 / 12


 Katarina S. 11 god. - Rijeka
Maja S. 11 god. - Opatija
Piki i Miki na skijanju - str. 1
Maja S. 11 god. - Opatija
Piki i Miki na skijanju - str. 2

 Dora K. 11 god. - Rijeka
 Andrija T. 8 god. - Opatija
Ozzy u svemiru - str. 1
 Andrija T. 8 god. - Opatija
Ozzy u svemiru - str. 2
Dora K. 11 god. - Rijeka
Dora K. 11 god. - Rijeka
Dora L. 11 god. - Opatija
Radio - str. 1
Dora L. 11 god. - Opatija
Radio - str. 2
 Katarina S. 11 god. - Rijeka
 Katarina S. 11 god. - Rijeka
Valentino P. 11 god. - Opatija
Vanja P. 12 god. - Opatija
Mateo G. 10 god. - Opatija
Mateo G. 10 god. - Opatija
Mateo G. 10 god. - Opatija
Maja M. 11 god. - Rijeka
Maja M. 11 god. - Rijeka
Andrija T. 8 god. - Opatija
Lana B. 9. god. - Opatija
Lana B. 9. god. - Opatija

 Lara Ž. 11 god. - Rijeka
Rita D. 10 god. - Opatija
Matija Ć. 9 god. - Opatija

Maja M. 11 god. - Rijeka
Mareta Š. 9 god. - Opatija
 Lucija Z. 12 god. - Rijeka
Lucija Z. 11 god. - Rijeka
Raul D. 10 god. - Opatija
Ivan M. 10 god. - Rijeka
Dora K. 11 god. - Rijeka
Dora K. 11 god. - Rijeka
 Lucija Z. 12 god. - Rijeka
Maja M. 11 god. - Rijeka
Maja M. 11 god. - Rijeka
Lana B. 9. god. - Opatija
 Lucija Z. 11 god. - Rijeka
 Katarina S. 11 god. - Rijeka
Lucija Z. 11 god. - Rijeka
-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-
Priloženi stripovi i crteži nastali su u sklopu opatijske i riječke 
Kreativne radionice stripa i ilustracije.
Svrha bloga je prvenstveno motivacijske prirode.
Radovi polaznika koji nisu predali crteže / stripove kao i radovi koji nisu dovršeni biti će objavljeni u idućem broju Crtopisovog zabavnika.
Objavljeni radovi ne odražavaju stavove voditelja radionice. Polaznici sami biraju teme koje će na
crtati.  

Do čitanja!

-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-