nedjelja, 29. prosinca 2019.

Crtopisov zabavnik - Dvobroj, #15 / 16


Katarina S. 11 god.

Kristina I. 11 god.

Gea J. 11 god.

Gea J. 10 god.

Irene F. 10 god.


Iggy

Lucija V. 8 god.

Lucija V. 8 god.

Nepoznata majstorica

Kristina I. 10 god.

Kristina I. 11 god.

Sonja B. 13 god.

Iva R. 10 god.


Iggy

Imanuel K. 10 god.

Lucija Z. 12 god.

Matija Ć. 10 god.

Gea J. 10 god.

Gea J. 10 god.

Katarina S. 12 god.

Gea J. 11 god.

Imanuel K. 10 god.

Sonja B. 13 god.

Katarina S. 12 god.

Irene F. 10 god.

Irene F. 10 god.

Leon K. 12 god.

Leon K. 12 god.

Lucija V. 8 god.


Iggy

Lana B. 10 god.

Matija Ć. 11 god.

Lucija Z. 12 god.

Katarina S. 12 god.

Gea J. 11 god.

Kristina I. 10 god.

Kristina I. 11 god.

Gea J. 11 god.

Katarina S. 12 god.

Katarina S. 12 god.
-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-
Priloženi stripovi i crteži nastali su u sklopu opatijske i riječke Kreativne radionice stripa i ilustracije.

Svrha bloga je prvenstveno motivacijske prirode.

Radovi polaznika koji nisu predali crteže / stripove kao i radovi koji nisu dovršeni biti će objavljeni u idućem broju Crtopisovog zabavnika.

Objavljeni radovi ne odražavaju stavove voditelja radionice. Polaznici sami biraju teme koje će nacrtati.

Do čitanja!
-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-,-.-

Nema komentara:

Objavi komentar